WELKOM

 

Welkom op de website van de RK InterParochiŽle CaritasInstelling (IPCI) Zaanstreek. Graag willen wij u informeren over onze caritasinstelling.

 

Wat is de IPCI Zaanstreek?  

De IPCI Zaanstreek is in 2014 ontstaan door een fusie van de PCIís van de St. Jozef Parochie, de H. Maria Magdalena Parochie,
de OLV Parochie (allen te Zaandam), de Martelaren van Gorcum Parochie te Koog a/d Zaan en de OLV Geboorte Parochie te Wormerveer.
Per 1 september 2017 hebben zich door een fusie de PCIís van de St. Bonifatius Parochie te Zaandam, de St. Petrus Parochie te Krommenie,
de H. Odulphus Parochie te Assendelft en de H. Maria Magdalena Parochie te Wormer aangesloten.
Wij bieden hulp aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen.
Vaak is het zo dat zij er zelf niet voor uit durven komen, waardoor de problemen verergeren en een oplossing steeds moeilijker te vinden is.
Armoede is geen onkunde of gebrek aan kracht. Het kan ieder van ons overkomen.
Om hulp te kunnen bieden hebben we ook uw aandacht nodig. Dus: open uw ogen voor de kwetsbare mensen!
Dit betekent, dat we onze ogen richten op alle mensen die ons levenspad kruisen.

Onder 'caritas' wordt verstaan het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Dit doen wij door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen. Wij dragen daardoor bij aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap is een groepsbeschikking afgegeven waarmee de Rooms Katholieke Kerk en al haar zelfstandige onderdelen als ANBI zijn aangemerkt.