STEUN ONS

Onze IPCI is aangemerkt als ANBI

De belastingdienst merkt de Rooms - Katholieke Kerkprovincie alsmede haar zelfstandige onderdelen, aan als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De ANBI - status brengt voordelen met zich mee. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op de website www.belastingdienst.nl.

Klik hier voor meer informatie (de ANBI publicatie PCI InterparochiŽle Caritas) of hier voor een verslag van onze activiteiten in het jaar 2018. Het RSIN (-nummer): 824111989. Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 75204843 en zijn formeel gevestigd op het adres Dorpsstraat 576, 1566 BZ Assendelft. 

Reacties of vragen n.a.v. deze informatie over de ANBI-status kunt u ook sturen naar reacties @ ipci-zaanstreek.nl.

Elk jaar ontvangen wij meer hulpvragen dan wij kunnen voldoen uit onze opbrengsten. Mocht u ons willen steunen door middel van een donatie, dan kunt u dit overmaken op:
Bankrekening: NL79 TRIO 0198 1074 39 t.n.v. IPCI Zaanstreek, Zaandam. U kunt er zeker van zijn dat uw bijdrage terecht zal komen bij mensen die onze hulp echt nodig hebben!

Hartelijk dank!