NIEUWS


Beleidsplan


In de vergadering van 21 januari 2020 is het beleidsplan vastgesteld. U kunt deze hier lezen.


Fietslessen allochtone vrouwen in Wormer

Diploma fietslesFietslesHet begon allemaal met een verzoek van een inwoner die graag mobieler wilde zijn, want fietsen lukte niet. Het is de ambitie van de gemeente Wormerland dat iedereen mee kan doen en waar mogelijk zelfredzaamheid te bevorderen. Tijd voor actie dus. De afdeling Werk & Inkomen zocht daarom contact met Caritas. Kunnen vrijwilligers van de Maria Magdalenakerk in Wormer misschien iets betekenen? Daar werd direct enthousiast gereageerd. Het resultaat mag er zijn: vanaf medio september waren er iedere dinsdag en woensdag fietslessen voor volwassenen.

De lessen zijn vanaf 20 november wekelijks alleen op woensdag vanaf 9.30 uur bij de kerk. Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie en thee. De les duurt tot ongeveer 11.00 uur. Deelnemers kunnen net zo lang meedoen totdat zij kunnen fietsen. Inmiddels zijn er al 16 deelnemers (15 vrouwen en 1 man), waaronder veel nieuwkomers. Via een fietsproject bij Zaanstad krijgen zij een fiets waarmee zij fietsles krijgen op het terrein van de kerk. In de praktijk blijkt dat het verkeersinzicht vaak nog niet goed is of dat zelfstandig fietsen nog niet lukt.

FietslesDe eerste zes dames kregen op 13 november 2019 symbolisch een fietsdiploma uitgereikt door wethouder Kees van Waaijen. Van de Caritas ontvingen zij als beloning een mooie dubbele fietstas en een reparatiesetje. Voor de gelegenheid hadden enkele allochtone dames lekker gekookt voor de vrijwilligers. Het was een gezellige bijeenkomst.   Het fietsproject bleef niet onopgemerkt bij Nils Beenen van Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). Hij schonk namens het bedrijf - dat ook een groot project in Wormerland heeft uitgevoerd - twee mooie damesfietsen met als doel om iets te doen tegen sociaal isolement.

Heeft u ook een fiets over en wilt u deze schenken aan dit project, neem dan contact op met Arno Korver d.m.v. een e-mail aan secretaris@ipci-zaanstreek.nl.

 

 

 

 

Nieuwe folder  

Onze IPCI heeft een nieuwe folder laten drukken. Hiermee kunnen we kerkbezoekers of andere geÔnteresseerden informeren over onze achtergronden, doelstellingen en contactgegevens. Hier kunt u deze folder ook bekijken.

 

Caritaszondag 2019  

Caritaszondag kledingbank

Caritaszondag kledingbank

 

Op 17 november 2019 was het de jaarlijkse zondag voor de diaconie/caritas. Dit jaar wordt er actie gevoerd voor de Kledingbank (zie ook hieronder). De 2e collecte is bestemd voor het werk van de Kledingbank. Aan de parochianen is ook gevraagd om nieuw ondergoed of sokken mee te nemen, want daar heeft de kledingbank regelmatig tekort aan. Men kan dit nog t/m 24 november deponeren in de daarvoor  klaargezette dozen.

 

Vrijwilligersbijeenkomst  

Op 24 september 2019 vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats, dit keer in de Petruskerk te Krommenie. Penningmeester Piet Boon gaf een toelichting op de jaarcijfers over 2018, waarbij hij de diverse baten en lasten toelichtte. Ook de vermogenspositie is uitgelegd. Er wordt aan individuele personen/gezinnen en aan verschillende organisaties op het gebied van hulp aan mensen geld uitgegeven. Tenslotte laat Piet weten, dat ook ditmaal de boeken van de IPCI zijn gecontroleerd door de kascommissie.

Kledingbank ZaanstadHet volgende agendapunt was de Wereldzondag van de Armen, 17 november 2019. We willen dit thema graag koppelen aan de activiteiten van de Kledingbank Kennemerland-Zaanstreek. Mevrouw Lonneke Kroon, voorzitter van de Kledingbank, praat ons bij over de huidige situatie en over de manier waarop we de Kledingbank in de Zaanstreek op deze zondag kunnen ondersteunen. Sinds enige tijd is het pand in Krommenie verruild voor een pand aan de Inzet 110 in Wormerveer, wat een hele verbetering met zich heeft meegebracht. Zij schenkt aandacht aan de organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers en stagiaires (maatschappelijke stage) werkt voor zoín 1.500 personen uit de Zaanstreek en omgeving. De cliŽnten kunnen terecht bij de Kledingbank met een doorverwijzing van bijvoorbeeld de Voedselbank, het Sociaal Wijkteam, bewindvoerders, zorginstellingen, Humanitas en Leger des Heils. Ook legt Lonneke uit hoeveel kleding per jaar mag worden afgenomen en wat onder kleding wordt verstaan, want ook verzorgingsproducten vallen daar sinds kort onder. Tenslotte wordt verklaard hoe de Kledingbank aan de kleding komt. Na het beantwoorden van diverse vragen wordt afgesproken om op zondag 17 november a.s. tijdens de viering een actie te houden in de Zaanse RK parochies, waarbij geld kan worden ingezameld en nieuwe sokken en nieuw ondergoed. Er zal kopij ingeleverd worden  bij onze secretaris, die ervoor zorgt, dat dit bij alle redacties van de parochiebladen terecht komt.

DSG de SluisDan is er aandacht voor de Gevangenenzondag. De heer Pim van Doorn, CoŲrdinator Gevangenenzondag bij Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis, houdt een presentatie over dit onderwerp. Met een korte inleiding legt Pim uit, dat DSG De Sluis is ontstaan bij Exodus en na de fusie tussen De Bijlmer Bajes Amsterdam en de Haarlemse Koepelgevangenis tot Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) in Westzaan en momenteel werkt met zoín 60 vrijwilligers, die vooral afkomstig zijn uit kerkorganisaties. Hij verklaart de moeilijke start na de fusie en toont de slogan ďBinnen beginnen om buiten te blijven. De vrijwilligers helpen daarbij. Naast gegevens over hoeveel gevangenen er nu zijn (1.000) en waarvoor zij zijn veroordeeld, legt hij uit dat er een verschuiving gaande is t.a.v. de celstraffen en soort criminaliteit. Ook geeft hij een toelichting wat er zoal achter de schermen gebeurt. Hij noemt kledinguitgifte, gespreksgroepen, trainingen, boek voorlezen in eigen taal en vader-kind-dagen op zaterdag. Ook de terugkeer in de maatschappij is een belangrijk onderwerp. Hij noemt daarbij onzekerheid bij gevangenen, perspectief, geborgenheid, opleiding/werk, hulp/steun van partner/thuisfront, recidivisten, reclassering. Pim hoopt dat zijn presentatie zal bijdragen bij het uit de wereld helpen van vooroordelen.

 

Jaaroverzicht 2018  

De secretaris heeft in de vorm van een jaaroverzicht een uitgebreid verslag over 2018 geschreven. Hier kunt u dit rustig lezen!

 

Besturencursus 2019

Ook dit jaar wordt er weer een besturencursus aangeboden. Het is ook mogelijk om aan losse studiedagen deel te nemen. Bestuursleden worden in het bijzonder uitgenodigd voor de eerste cursusdag op 23 maart. Lees hier meer.

 

Caritaszondag 2018  

Op zondag 18 november stonden alle Zaanse parochies stil bij wat we samen kunnen doen tegen armoede. Dit jaar stond de Voedselbank centraal. En hier leest u er meer over! In alle deelnemende parochies werd pasta en pastasaus ingezameld. Maar ook via een extra collecte werd geld ingezameld om het werk van de Voedselbank Zaanstreek te ondersteunen.

Pasta en saus voor de VoedselbankVaandel Voedselbank

 

Jaaroverzicht 2017  

De secretaris heeft in de vorm van een jaaroverzicht voor de parochiebladen een verslag geschreven. Wegens ruimtegebrek kon dat helaas niet in alle Zaanse parochiebladen onverkort geplaatst worden. Maar hier kunt u toch alles lezen!

 

Els Heine nieuw bestuurslid  

Els HeinePer 1 april 2018 is mevrouw Els Heine-Kruidenberg uit Wormerveer toegetreden tot het bestuur van de IPCI Zaanstreek. Toen de fusie van alle Zaanse Caritasinstellingen per 1 september 2017 plaats vond, gaf Els er de voorkeur aan om haar werkzaamheden voor de Wormerveerse gemeenschap en de Onze Lieve Vrouwe van Geboorte parochie wat meer Ďachter de schermení te doen. Bij het zoeken naar kandidaten voor een plaats in de nieuw te formeren Raad van Advies van onze IPCI kwam het bestuur weer in gesprek met Els. Daaruit bleek, dat zij de onderlinge contacten erg mist. Met haar benoeming door de Bisschop als lid van het bestuur voor de periode tot 1 juni 2019 voelt zij zich weer meer betrokken bij het geheel. Het bestuur is blij met de toetreding van Els, zodat nu ook de Caritas-werkzaamheden voor de Onze Lieve Vrouwe van Geboorte in Wormerveer rechtstreeks onder die van de IPCI Zaanstreek vallen. Het bestuur wenst Els veel inspiratie en voldoening van haar werk toe.

 

 

Besturencursus

Er wordt dit jaar weer een besturencursus of vier losse studiedagen op initiatief van het R.K. Bisdom Haarlem-Amsterdam, de Stichting KSBW en de Vrije Universiteit georganiseerd. Lees hier alles over deze boeiende cursus.

 

Maaltijd WELKOM zeer geslaagd

Op 12 januari jl. werd er in de ontmoetingsruimte ít Achterschip van de Maria Magdalenakerk in Wormer een speciale maaltijd gehouden voor vluchtelingen en CaritascliŽnten met hun begeleiders. De reden hiervan van was dat Caritas op 24 december jl. o.a. een aantal heerlijke gourmetschotels, vruchtensappen, fruit en Surinaamse maaltijden kreeg aangeboden door een eetwinkel uit de omgeving, waarvan de eigenaar in Wormer woont. Wij hebben al dat heerlijks in de vriezer gestopt en besloten om daar een WELKOM-maaltijd van te maken.

Op 12 januari waren er 19 vluchtelingen en CaritascliŽnten met 11 begeleiders/hulpverleners aanwezig. De tafel was feestelijk gedekt en het eten bereid door enkele Caritasvrijwilligers samen met enkele dames van kookclub ít Klepeltje van de Maria Magdalenakerk. Natuurlijk was rekening gehouden met de wens dat sommige gasten alleen halal-vlees mogen nuttigen of juist geen varkensvlees. Na een kort welkomstwoordje en -drankje ging iedereen aan tafel en gingen de gourmetstellen aan. Uit de reacties tijdens het eten en ook achteraf bleek, dat het zeer aan de verwachting heeft voldaan. Vluchtelingen maakten kennis met andere vluchtelingen en hulpverleners wisselden hun ervaringen met anderen uit. Kortom een geslaagd initiatief!

Een van de aanwezige vluchtelingen - van beroep chef-kok - heeft al aangeboden om tijdens de sobere (vasten)maaltijd op 25 maart a.s. in de Maria Magdalenakerk een speciaal Syrisch gerecht te willen maken. Dat wordt dan ook weer smullen! De opbrengst van die maaltijd is dan bestemd voor De Voedselbank Zaanstreek.

Op de fotoís: voorbereiding in de keuken en de feestelijk gedekte tafels.

Welkom maaltijdWelkom maaltijd