HULPVRAAG

In de Inter ParochiŽle Caritas Instelling Zaanstreek werken alle Zaanse parochies samen:

               H. Jozef (Kogerveld, Zaandam);

               (voormalige) Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Wormerveer;

               (voormalige) Onze Lieve Vrouwe (Poelenburg, Zaandam);

               H. Maria Magdalena ('t Kalf, Zaandam);

               HH. Martelaren van Gorcum te Koog aan de Zaan;

               H. Odulphus te Assendelft;

               St. Petrus te Krommenie;

               St. Bonifatius te Zaandam;

               H. Maria Magdalena te Wormer.


De ParochiŽle Caritasinstelling wil vanuit een christelijke overtuiging zorg en aandacht schenken aan concrete noden en behoeften van mensen en/of groepen in onze regio. Als u echt in de problemen zit, kan de IPCI Zaanstreek u misschien helpen. Wat kunnen we voor u doen?

Aan wie bieden wij hulp? Aan iedereen uit onze parochies of regio, die om wat voor reden dan ook hulp nodig heeft bij problemen.

 

Hoe willen wij helpen?

Door samen met u na te gaan wat de beste oplossing is voor uw probleem.  
Tijdens een vertrouwelijk gesprek tussen u en de contactpersoon van de IPCI van uw parochie, wordt vastgesteld in welke vorm wij iets voor u kunnen betekenen. Indien gewenst brengen wij u in contact met andere hulpverlenende instanties zoals de Sociale Wijkteams, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, de Sociale Dienst, Humanitas enz. Mochten uw problemen onze hulp te boven gaan, dan kunnen wij ook de hulp inroepen van andere instanties.

Natuurlijk zullen wij waken over uw privacy. Zonder uw uitdrukkelijke instemming zullen wij geen mededelingen aan anderen over uw situatie doen.