GESCHIEDENIS
 

 

In de meeste RK parochies zijn de zgn. 'ParochiŽle Caritas Instellingen' ('PCI's') werkzaam.
Een PCI is een onafhankelijke kerkelijke instelling met een eigen bestuur, maar de PCI maakt deel uit van de parochie. De PCI onderhoudt contact met het parochiebestuur en werkt nauw samen met de diaconale werkgroepen. Zij behartigen samen de diaconie van de parochie. In mooie woorden gezegd betekent 'diaconie' het volgende: Vanuit christelijke overtuiging dienstbaar zijn aan de samenleving door individuele
hulpverlening aan de concrete noden van personen in het werkgebied.

 

Omdat de aard van de noden soms de mogelijkheden van de parochie overstijgt, is de samenwerking in breder verband van groot belang.
Al meer dan 15 jaar is er ook periodiek overleg met alle PCIís in de gehele Zaanstreek. De oorspronkelijke PCI's van onze parochies hebben
ingezien dat meer dan alleen samenwerking noodzakelijk is.
Zo ontstonden in het verleden deze twee Inter-ParochiŽle Caritas Instellingen (IPCI's):

         'Zaans Hart' voor de parochies OLV Geboorte te Wormerveer en HH. Martelaren van Gorcum te Koog-Zaandijk;

         'Zaanstreek' voor de parochies H. Jozef, H. Maria Magdalena en Onze Lieve Vrouwe, alle drie te Zaandam.

In het najaar van 2013 hebben deze 2 IPCI's onderling in goede sfeer overleg gevoerd, wat tot een fusie van deze beide IPCIís heeft geleid.

Per 1 juni 2014 is daardoor een nieuwe IPCI ontstaan die de naam 'IPCI Zaanstreek' draagt.

In 2015 hebben oriŽnterende gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de IPCI Zaanstreek en die van de overige Parochies in de Zaanstreek. Dat zijn:

               H. Odulphus te Assendelft;

               St. Petrus te Krommenie;

               St. Bonifatius te Zaandam;

               H. Maria Magdalena te Wormer.

Dit heeft geleid tot een nieuwe fusie per 1 september 2017, wederom onder de naam IPCI Zaanstreek.
De gezamenlijk (I)PCIís hebben eerst een intentieverklaring opgesteld.

Vervolgens zijn de parochiebesturen geÔnformeerd.
Ook aan het bisdom is om instemming gevraagd en die is ook verkregen, waarbij alle 26 officieel benoemde bestuursleden van de voormalig
vijf Zaanse (I)PCI's 'op de meest eervolle wijze ontslag' van de Bisschop hebben gekregen. Tegelijkertijd zijn zeven nieuwe bestuursleden
door de Bisschop benoemd.


Het wordt steeds moeilijker om nieuwe, jongere mensen te vinden die de Caritas mee kunnen dragen en bestuursfuncties vervuld te krijgen.
Met de fusie tussen de vijf genoemde (Inter)ParochiŽle Caritas Instellingen wordt hiermee ingespeeld op nieuwe tijden, mogelijkheden en
regiovorming om zo de continuÔteit van de Caritas in de gehele Zaanstreek (gemeente Zaanstad en gemeente Wormerland) te waarborgen.

De gelden van alle Zaanse IPCI's zijn samengevoegd en uitsluitend bestemd voor individuele hulpverlening.


Door de krachten te bundelen ontstaat een krachtige instelling die in het werkgebied de caritas levend kan houden.

 

Lees hier het meest recente jaarverslag.