CONTACT

 

Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 75204843 en zijn formeel gevestigd op het adres Dorpsstraat 576, 1566 BZ Assendelft. 

 

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij:

 

 

 

Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de deelnemende parochies. Zij genieten geen beloning voor hun inzet.

 

Algemene reacties of vragen n.a.v. deze website kunt u ook sturen naar reacties@ipci-zaanstreek.nl.

Voor specifiek e-mailcontact met één van de bestuursleden:

·                    de voorzitter: fengvanrooij@ziggo.nl

·                    de secretaris: secretaris@ipci-zaanstreek.nl of gerardschavemaker@planet.nl

·                    de administrateur: administrateur@ipci-zaanstreek.nl

·                    de penningmeester: penningmeester@ipci-zaanstreek.nl